Bytové a průmyslové objekty

Zateplení střechy bytového domu Havířov

Aplikace foukané izolace CLIMASTONE do podkroví bytového domu

Volné foukání nad stropní konstrukci o půdorysné ploše 590 m2, objemová hmotnost 50 [kg /m3]

Aplikace celkem 142 m3 foukané izolace CLIMASTONE, která byla provedena strojem X-FLOC M99, při celkové vrstvě volně foukané izolace 240 mm.

Zdravotní středisko Velký Týnec

Sídlo firmy Kopřivnice

Hala Svinov

Speciální foukání do malých komor

Zateplení střechy bytového domu Ostrava Zoo