Foukané izolace

Výhody foukané izolace

 •  rychlost aplikace izolace
 •  izolace bez tepelných mostů a bez spár
 •  nevzniká žádný odpad ani odřezky
 • snadno zaizoluje i těžce přístupná místa
 •  difúzně otevřená – izolace stále „dýchá“
 • výborné vlastnosti proti letnímu přehřívání
 •  aplikace za každého počasí

Typy prováděné foukané izolace

 • Volné foukání:
  zateplení nepochozích půd, podhledů a dvouplášťových střech
  rekonstrukce objektů, novostavby RD – bungalov
 • Foukání do dutiny:
  zateplení do dutých konstrukcí podlah, střech a stěn
  rekonstrukce šikmých střech, novostavby RD – dřevostavby

Technické parametry materiálu

 1. Celulozová izolace – Climatizer Plus
  – Součinitel tepelné vodivosti – λ = 0,038 W·m−1·K−1
  – Reakce na oheň – B
  – Fázový posun při 30 cm izolace – volné foukání – 6,6 hod
  – Slehnutí izolace cca 10-15 % – v návrhu je s tím počítáno a vrstva izolace se fouká o 15% vyšší
 2. Minerální čedičová izolace – Climastone

– Součinitel tepelné vodivosti – λ = 0,036 – 0,038 W·m−1·K−1
– Reakce na oheň – A1
– Fázový posun při 30 cm izolace – volné foukání – 4,9 hod
– Slehnutí izolace  cca 0 %

 1. Minerální skelná izolace – Climaglass

 – Součinitel tepelné vodivosti – λ = 0,038- 0,044 W·m−1·K−1
– Reakce na oheň – A1
– Fázový posun při 30 cm izolace – volné foukání – 2,1 hod
– Sesednutí izolace cca 0 %